Tag Archives: kurikulum 2013

Workshop Kurikulum 2013

Dalam rangka menyongsong kurikulum baru yang ditetapkan oleh pemerintah, PGSD UMS menyelenggarakan serangkaian workshop demi kesiapan PGSD UMS meluluskan guru-guru yang siap mengajar dengan kurikulum 2013. Menindak lanjuti Lokakarya Kurikulum KBK-KKNI PGSD UMM, PGSD UMS pada tanggal 08 Oktober 2013 mengadakan Workshop Kurikulum 2013, dengan narasumber Dr. Endang Purwanti., M.Pd. Pada Workshop tersebut PGSD UMS mengkaji kurikulum S1 PGSD yang dimiliki dan memetakan ulang Mata Kuliah yang ada agar sesuai dengan kebutuhan masa depan dan Kurikulum 2013.

P1030755 P1030752 P1030751 P1030734

Sebagai follow up dari workshop diatas, PGSD menyelenggarakan Workshop Implementasi Kurikulum 2013 di SD dengan pembicara Dra. Rita Nirbaya, M.Pd. Kegiatan ini dihadiri oleh kepala sekolah dasar mitra dan perwakilan SD di Surakarta yang telah melaksanakan kurikulum 2013, workshop ini juga mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul pada pelaksanaan kurikulum baru tersebut. Dari kegiatan ini, ditemukan beberapa permasalahan, antara lain:

  1. Masih banyak guru SD yang terkesan enggan dan pesimis bahwa kurikulum 2013 bisa diterapkan.
  2. Keengganan dan pesimisme yang muncul dikarenakan para guru belum sepenuhnya menguasai metode pengajaran yang diperlukan dalam pelaksanaan kurikulum baru tersebut.
  3. Penerapan kurikulum yang belum merata pada sekolah juga mengakibatkan hambatan tersendiri.
  4. Pada buku Kurikulum 2013, ditemui beberapa kesalahan dan ketidaksesuaian.
  5. Kurangnya pendampingan dalam (percobaan) pelaksanaan kurikulum baru.
  6. Bentuk evaluasi dan penilaian yang belum memiliki tuntunan dan standar, menimbulkan kebingungan pada pelaksanaan.

#Nur Amalia

malatya escort ankara escort ankara escort antalya escort ankara escort istanbul escort porno izle
ankara escort